Algemene regulasies

Skooltye

 

Tyd

Voldag   06h30 - 17h30
Halfdag   06h30 - 14h00
Formele Program   08h00 - 12h00
 1. GEEN lekkers of speelgoed word by die skool toegelaat nie.
 2. ALLE  besittings/klere  moet duidelik gemerk wees.
 3. Kleuters moet elke dag ‘n tas met een stel skoon klere saambring.
 4. Die skool voorsien ontbyt, 2 snoeptye en middagete. Ontbyt word slegs tot 08h15 bedien.
 5. Slegs voorgeskrewe medikasie, wat in die medesyneboek gekryf is word toe gedien.  Telefoniese toestemming sal eers verkry word voordat ander medikasie toegedien sal word bv koors.
 6. Toestemming moet telefonies, persoonlik of skriftelik gegee word indien iemand anders buiten uself u kleuter by die skool kom afhaal.  Kleuters mag onder geen omstandighede sonder volwasse begeleiding die skoolverlaat nie.
 7. Die skool moet deurlopend op hoogte gehou word van enige veranderinge bv. Tel. nr’s en adres.
 8. Opvoedkundige aanbiedings – een maal kwartaalliks by die skool.
 9. Buitemuurse aktiwiteite wat by die skool aangebied word, word onderling tussen uself en die betrokke persoon/aanbieder gereël en is dus onafhanklik van die skool.
 10. ‘n Eenmalige inskrywings fooi van R950.00 is vooruit betaalbaar as u u kleuter inskryf.  Hierdie fooi is nie terug betaalbaar nie.
 11. Skoolgelde is vooruitbetaalbaar en moet  streng  voor of op die 7de van die maand betaal word.  Neem kennis dat  rente   gehef  sal word vir laat betalings.  Kontant betalings geskied slegs in die kantoor of betalingsbussie in voorportaal.
 12. Een volle kalendermaand  moet skriftelik kennis gegee word.  Onthou net dat Desember nie ‘n kennis gee maand is nie, omdat u slegs vir die helfte van die maand betaal.
 13. Die skool sal in Desember vir ongeveer drie tot vier weke,  afhangende hoe die vakansiedae val,  gesluit wees.  Datums word  op jaarprogram aangedui.
 14. Die skool is tydens die feesseisoen vir ongeveer drie weke gesluit.  Alle ander vakansies is die skool in volle bedryf
 15. Lees asseblief gereeld die Kennisgewingbord, Nuusbriewe en "Gonsertjie" sodat u op hoogte kan bly van verwikkelinge en gebeure by die skool.  As u iets het wat u met ons wil deel,  gee dit gerus by die kantoor in.
 16. Indien u kleuter ‘n aansteeklike siekte het,  kan ons hom/haar nie by die skool akkomodeer nie.  Dit is baie onregverdig  teenoor die ander kleuters, en daar is nie voldoende fasiliteite om so ‘n kleuter gemaklik te hou nie. 
 17. Die volgende siektes word onder geen omstandighede by die skool toegelaat nie:
  • Mondsere
  • Maagvirusse
  • Enige kindersiektes
  • Ooginfeksies
 18. Indien u kleuter deur ‘n geneesheer of pediater met ‘n ernstige  aansteeklike siekte gediagnoseer word,  word dit van u vereis om dit onmiddellik onder ons aandag te bring asook die nodige inligting van die dokter of pediater van wat die kleuterskool te doen staan.
 19. In ‘n ernstige noodgeval, skakel ons die Paramediese dienste - 10177.
 20. Skoogelde is betaalbaar vir die volle twaalf maande van die jaar.
 21. Indien nodig, sal daar ‘n jaarlikse verhoging van skoolgeld wees. Die verhoging sal altyd  vanaf  Januarie van toepassing wees.
 22. Neem kennis dat ‘n boete gehef sal word indien u kind laat afgehaal word. Hierdie geld word direk aan die personeel gegee wat na die sluitingstyd aanbly.

Spreuke 10 vers 9 : Wie 'n reguit pad loop is 'n gelukkige mens, kronkelpaadjies bring jou in groot ellende.